Säätiön apurahat 2013

Silmä- ja kudospankkisäätiö, Ögon- och vävnadsbanksstiftelsen perustettiin 1956 professori Mauno Vannaksen aloitteesta ja maamme Lions-järjestön myötävaikutuksella käynnistämään silmäpankkitoimintaa sekä ajamaan silloin vielä puuttuvaa kudossiirtolakia. Näiden tavoitteiden toteuduttua Silmä- ja kudospankkisäätiö on jatkanut toimintaansa tarkoituksenaan tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin, kuten näkökyvyn palauttamiseksi sen menettäneille sekä edistää ja tukea silmätauteja, -vammoja ja –vikoja koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö on vuosittain jakanut apurahoja tieteelliseen tutkimukseen sekä tätä tukevia matka-apurahoja jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Säätiö julistaa täten haettavaksi vuoden 2013 apurahat. Säätiö voi kohdentaa apurahoja tutkimusprojekteihin myönnettävien apurahojen lisäksi yhdelle tutkijalle vuoden mittaista täysipäiväistä väitöskirjatyötä varten sekä tukea yksittäistä suurempaa post-doc-vaiheen tutkijan tutkimushanketta tai laitehankintaa.

Hakemukset liitteineen tulee postittaa viitenä kappaleena säätiön sihteerille kuluvan vuoden syyskuun 30. päivään mennessä osoitteella: Kalervo Mäkinen, PL 873, 00101 Helsinki.

 

Tarvittaessa hakemuslomakkeita ja hakuohjeita voi myös tilata säätiön sihteeriltä yllä mainitusta osoitteesta.

 

 

Hallitus

Säätiön tarkoituksena on tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin sekä edistää ja tukea silmätauteja ja –vikoja koskevaa tieteellistä tutkimusta.

 

Säätiön sihteeri

Kalervo Mäkinen

PL 873, 00101 Helsinki

Puhelin 0400-70 4575

S-posti kalervo.u.makinen@gmail.com

 

20.8.2013