Apurahojen hakuohje

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaa tieteellistä tutkimusta sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin.

Seuraava apurahojen haku on syksyllä 2021.

Tässä linkki järjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net

OHJEITA APURAHAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄLLE

Tutkimusta koskevia tietoja

Tutkimuksen nimi ilmoitetaan suomeksi lyhyesti ja mahdollisimman hyvällä kielellä siten, että se on suuren yleisönkin ymmärrettävissä.

Mikäli tutkimus on osa hakijan tekeillä olevaa väitöskirjaa, ilmoitetaan missä yliopistossa väitöskirja on rekisteröity ja tämän päätöksen päivämäärä. Väitöskirjan työnohjaajan nimi ilmoitetaan tutkimuksen johtajan kohdalla ja häneltä on suositeltavaa pyytää lausunto hakemuksesta.

Aikaisemmat ja vireillä olevat apurahat

Myönnetyistä apurahoista kolmen edeltävän vuoden ajalta sekä käsiteltävänä olevista ja valmistelun alaisista muille säätiöille tai julkisyhteisöille osoitetuista apurahahakemuksista ilmoitetaan tutkimuksen nimi, kokonaissumma ja apurahan käyttötarkoitus (henkilökohtainen apuraha/laitehankinnat/aputyövoiman palkkaus/tms.).

Suosittelija

Hakija voi halutessaan esittää hakemuksensa tueksi asiantuntijoiden lausuntoja. Väitöskirjatyötä koskevassa hakemuksessa työnohjaajan lausunto on aina suositeltava.
Suosittelijan nimi ja sähköposti ovat pakollisia tietoja.Järjestelmä lähettää suosittelijalle
sähköpostitse pyynnön lausunnon antamiseen, kun apurahahakemus lähetetään.

Tutkimussuunnitelma saa olla yhteensä enintään 5 sivua pitkä; kirjoitettuna Ariel 12 fontilla tai vastaavalla käyttäen riviväliä 2. Ylipitkiä hakemuksia ei käsitellä.

Tutkimussuunnitelma tulee jaotella seuraavanlaisesti:
Tausta, tavoitteet, merkitys, suoritus ja työmenetelmät, tähänastiset tulokset ja aikataulu, tutkimuksen vaihe ja menoarvio.
Tutkimussuunnitelmassa on syytä painottaa erityisesti kysymyksen asettelua, työmenetelmiä ja apurahan hakijan omaa osuutta tutkimuksessa.

Lyhyestä vapaamuotoisesta ansioluettelosta voivat ilmetä hakijan saama kotimainen ja ulkomainen koulutus, tärkeimmät tähänastiset työtehtävät sekä ohjatut ja ohjauksessa olevat opinnäytteet sekä vastaavat akateemiset tai ammatilliset ansiot.

Julkaisuluettelossa ilmoitetaan alkuperäisjulkaisut sekä harkinnan mukaan arvioitavaksi lähetetyt käsikirjoitukset. Kokousabstrakteja ei ilmoiteta. Väitöskirjatyötä tekevät merkitsevät jo julkaistut tai julkaistavaksi hyväksytyt osatyönsä.

Mikäli tutkimus edellyttää eettisen toimikunnan lausuntoa, lausunnon kopio tai lausuntonumero liitetään hakemukseen.

Apurahan saajan on tehtävä kirjallinen kertomus tutkimuksen saavutuksista ja apurahan käytöstä Silmä- ja kudospankkisäätiön hallitukselle vuoden kuluessa apurahan nostamisesta tai hakiessa uutta apurahaa vuoden sisällä apurahan nostamisesta. Selvitys tehdään apurahajärjestelmän kautta.

Aiempina vuosina myönnettyjen apurahojen saajille apurahajärjestelmä muistuttaa selvityksen tekemisestä eikä hyväksy uutta apurahahakemusta ellei selvitystä ole tehty.