Myönnetyt apurahat 2014

Väitöskirja-apurahat:

LL Sofia Gräsbeck, HYKS 6 000 €
Lapsuus- ja nuoruusiässä tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden retinopatia.

LL Thomas Gräsbeck, HYKS 6 000 €
Silmänpohjavalokuvaus diabeettisen retinopatian seulontamenetelmänä 10-18 vuotiailla tyypin 1 diabeetikoilla.

Diploma Pharmacist Maria Hytti, Itä-Suomen Yliopisto 6 000 €
Silmänpohjan ikärappeumaan liittyvä tulehdus ja sen säätely uusilla sirtuiini-ligandeilla.

Proviisori Emmi Kokki, Itä-Suomen Yliopisto 4 000 €
Diabeettisen retinopatian hoito: verisuonikasvutekijän estäminen geeniterapialla.

FM Eveliina Korhonen, Itä-Suomen Yliopisto 6 000 €
Cis-urokaanihappo hoitokeinona silmänpohjan ikärappeumaan.

FM Pipsa Kulovesi, Helsingin Yliopisto 6 000 €
Kyynelnesteen lipidikerroksen organisaatio.

LL Minna Kurkinen, Helsingin Yliopisto 6 000 €
Terrienin marginaalisen sarveiskalvodegeneraation diagnostiset kriteerit, kliiniset- ja kuvantamislöydökset.

MD Mamunur Rashid Mohammed, Helsingin Yliopisto 6 000 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysäde- hoidonjälkeen.

FM Riku Paananen, Helsingin Yliopisto 6 000 €
Kyynelnesteen lipidikerroksen biofysiikka.

FM Alexandra Robciuc, Helsingin Yliopisto 6 000 €
Sphingolipidien signalointi silmän pinnan tulehduksissa.

Väitöskirja-apurahat yhteensä 58 000 €

Post doc tutkimusapurahat:

LT Merja Hurskainen, Oulun yliopistollinen sairaala 8 000 €
I ) Kollageenin XIII ilmentyminen silmälihaksissa ja silmäkuopan rasvassa.
II ) Kollageenien XV ja XVIII merkitys proliferatiivisessa diabeettisessa retinopatiassa sekä epiretinaalikalvoissa (pucker-kalvot).

FT Tanja Ilmarinen, Tampereen Yliopisto, BioMediTech ja Bonnin yliopisto 8 000 €
Soluterapian kehittäminen silmänpohjan ikärappeuman hoitoon

LT Joni Turunen, Folkhälsanin tutkimuskeskus ja Biomedicum 8 000 €
Suonikalvoston melanoomalle altistavat perinnölliset tekijät Suomessa.

Post doc tutkimusapurahat yhteensä 24 000 €

Projektiapuraha:

LL Jaakko Mattila, Helsingin Yliopisto 25 000 €
Sarveiskalvon operatiivinen hoito ja histologia Meretojan taudissa

Apurahat vuonna 2014 yhteensä 107 000 €