Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä.

Apurahojen haku aukeaa 1.10.2023.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net