Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä.

Vuoden 2019 Apurahojen haku on päättynyt. Seuraava haku avataan vuoden 2020 syksyllä.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net