Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä.

Seuraava apurahojen haku avataan vuoden 2021 syksyllä.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net