Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä.

Apurahojen haku on avoinna 1.10.2021-31.10.2021 välisenä aikana.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net