Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä.

Apurahojen haku aukeaa seuraavan kerran syksyllä 2022.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net