Hallitus

HALLITUS 2019

Hallituksen puheenjohtaja
Lääketieteen tohtori Arja Laitinen

Hallituksen varapuheenjohtaja
Dosentti Anna Majander

Lääketieteen tohtori Petri Aaltonen
Insinööri Erwin Ahonen
Koneinsinööri Kaj Grönroos
Diplomi-insinööri Hannu Hyrsylä
Lääketieteen tohtori Sanna Mustonen
Professori Eija Vesti

Talleta silmäsi elämään!