Lahjoitus säätiölle

Silmä- ja kudospankkisäätiö ottaa kiitollisuudella vastaan rahalahjoituksia ja testamentteja.

Varat ohjataan lyhentämättöminä säätiön hallinnoimiin varoihin, joiden avulla tuetaan silmä- ja muiden kudosten käyttöä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin ja joista myönnetään vuosittain apurahoja silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaan tieteelliseen toimintaan.

Verottaja on nimennyt päätöksellään P0117269211 Silmä- ja kudospankkisäätiö – Ögon- och vävnadsbankstiftelsen vuosiksi 2020-2024 sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi yhteisöksi, jolle  tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Tutkimus koituu potilaan hyväksi