Sarveiskalvosiirännäinen

Terve kirkas sarveiskalvo -”silmän ikkuna”- on silmän tärkein valoa taittava osa. Sen sameneminen tai muodon muutos heikentää voimakkaasti näköä.

Sarveiskalvon siirtoleikkauksessa vaihdetaan samentuneen tai epämuotoisen sarveiskalvon tilalle kirkas ja toimiva sarveiskalvosiirrännäinen. Sarveiskalvon siirrolla voidaan auttaa kaikenikäisiä potilaita. Se on näissä tapauksissa ainoa keino parantaa näköä sokeutuneeseen tai heikkonäköiseen silmään. Sarveiskalvon siirron tuoma apu potilaalle on korvaamaton.

silmä

Sarveiskalvon luovuttajille ei ole ikärajaa. Sarveiskalvot voidaan irrottaa kuolemaa seuraavien 48 tunnin aikana, mikäli on olemassa allekirjoitettu elinluovutuskortti tai ei ole tiedossa että vainaja olisi elämänsä aikana vastustanut elinluovutusta ja sukulaiset antavat siihen luvan. Sarveiskalvon luovutuksessa irrotetaan vain sarveiskalvo, ei koko silmää.

Näkö palautuu sarveiskalvosiirrolla