Tietoa apurahoista

Silmä- ja kudospankkisäätiön toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin.

Säätiö myöntää vuosittain apurahoja silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaan tieteelliseen tutkimukseen sekä tätä tukevia matka-apurahoja jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Tavanomaisten apurahojen lisäksi säätiö voi kohdentaa apurahan yksittäiseen suurempaan tutkimushankkeeseen tai laitehankintaan.

Säätiön seuraava apurahojen haku on 1.10.2024-31.10.2024.

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Silmä- ja kudospankkisäätiö on mukana silmätautien tutkimusta tukevien säätiöiden tohtoritutkijapoolissa.

Tohtoritutkijapooliin kuuluvat seuraavat säätiöt:

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
Silmäsäätiö
Silmä- ja kudospankkisäätiö

Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen, filosofian tai muun tohtorintutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada nuori tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen.