Tietoa apurahoista

Silmä- ja kudospankkisäätiön toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin.

Säätiö myöntää vuosittain apurahoja silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaan tieteelliseen tutkimukseen sekä tätä tukevia matka-apurahoja jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Tavanomaisten apurahojen lisäksi säätiö voi kohdentaa apurahan yksittäiseen suurempaan tutkimushankkeeseen tai laitehankintaan.