Tietoa apurahoista

Silmä- ja kudospankkisäätiön toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin.

Säätiö myöntää vuosittain apurahoja silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaan tieteelliseen tutkimukseen sekä tätä tukevia matka-apurahoja jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Tavanomaisten apurahojen lisäksi säätiö voi kohdentaa apurahan yksittäiseen suurempaan tutkimushankkeeseen tai laitehankintaan.

Säätiön seuraava apurahojen haku on 1.10.2023-31.10.2023.

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Silmä- ja kudospankkisäätiö on mukana silmätautien tutkimusta tukevien säätiöiden tohtoritutkijapoolissa.

Tohtoritutkijapooliin kuuluvat seuraavat säätiöt:

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
Silmäsäätiö
Silmä- ja kudospankkisäätiö

Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen, filosofian tai muun tohtorintutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada nuori tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen.

Tohtoritutkijapoolin apurahan hakuaika päättyi 15.9.2022