Myönnetyt apurahat 2020

POST DOC APURAHAT

LT Ranaá Al-Jamal, Helsingin yliopisto, 4 500 €
Pathogenesis and Evaluation of Treatment Options of Radiation Retinopathy Following Plaque Radiotherapy for Uveal Melanoma. Säteilyretinopatian patogeneesi ja hoitovaihtoehtojen arviointi suonikalvoston melanoomassa sädelevyhoidon jälkeen.

FT Irina Ignatova, Tampereen yliopisto, 8 000 €
Toward the transplantation of human embryonic stem cell-derived retinal pigment epithelium: Evaluation of phagocytic function across three cell lines

LT Suvi Lähdeoja, Helsingin yliopisto, 5 000 €
Karsastuksen kirurgisen hoidon tulokset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 2000-2019

FM Riku Paananen, Helsingin yliopisto, 8 000 €
Kyynelkalvon lipidikerroksen merkitys silmän pinnan terveydelle

MD Kirmo Wartiovaara, Helsingin yliopisto, 10 000 €
Hoga-silmäsairauden geenikorjaus

FT Tuomo Viitaja, Helsingin yliopisto, 5 000 €
Kyynelkalvon kuivumista estävät mekanismit: O-asyyli-hydroksidi-rasvahappojen
merkitys kyynelkalvon lipidikerroksessa ja kuivasilmäisyyden synnyssä

VÄITÖSKIRJA-APURAHAT

Pharm.D. Sina Bahrpeyma, Itä-Suomen yliopisto, 5 000 €
Lääkkeiden kohdennus silmän verkkokalvon pigmenttiin

M.Sc. Niina Bhattarai, Itä-Suomen yliopisto, 5 000 €
Tulehdusvasteiden säätely verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluissa (RPE)

LL Hannakaisa Eloranta, Helsingin yliopisto, 4 000 €
Silmän seudun infantiili hemangiooma

DI Ossi Kaikkonen, Aalto yliopisto, 5 000 €
Silmänpohjan pigmenttiepiteelin lämpötilakontrolloidun laserhoitomenetelmän kehittäminen

LL Elina Karvonen, Oulun yliopisto, 3 000 €
Glaukooman seulonta pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Proviisori Marko Lamminsalo, Itä-Suomen yliopisto, 5 000 €
Kolmiulotteinen farmakokineettinen mallinnus silmälääkekehityksen uutena työkaluna

LL Eeva Ojanen, Helsingin yliopisto, 5 000 €
Eksfoliaatioglaukooman eri hoitomuodot

M.Sc. Inka-Tuulevi Pettinen, Helsingin yliopisto, 5 000 €
Sarveiskalvon Fuchsin dystrofian perinnöllisten tekijöiden selvittäminen suomalaisilla potilailla

DI Paula Puistola, Tampereen yliopisto, 10 000 €
3D-biotulostustekniikoiden kehitys – Ihmisen kantasoluista biotulostettu sarveiskalvon strooma

M.Sc. Taina Viheriälä, Tampereen yliopisto, 5 000 €
Stem cell-derived retinal pigment epithelium: ensuring mature and functional tissue for transplantation

M.Sc. Nadja Vuori Holopainen, Helsingin yliopisto, 10 000 €
Diabeettisen retinopatian geneettinen tutkimus –assosiaatiosta kausaliteettiin

Yhteensä 102 500 €