Myönnetyt apurahat 2017

Regea Kudospankki ja solukeskus, Tampereen yliopisto, 10 000,00 €
Uuden sarveiskalvoirroitusyksikön perustaminen sarveiskalvosiirteiden saannin varmistamiseksi.

Post doc apurahat

FaT Henri Leinonen, Itä-Suomen yliopisto, 6 000,00 €
Verkkokalvorappeumatautien ehkäisy vanhojen lääkkeiden uusiokäytöllä.

MD Mohammed Rashid Mamunur, Helsingin yliopisto, 4000,00 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen.

Väitöskirja-apurahat

LL Olli Ala-Fossi, Helsing in yliopisto, 4 000,00 €
Toistuvien sarveiskalvosiirtojen ennusteelliset tekijät.

FM Mooud Amirkavei, Aalto  yliopisto, 4 000,00
Neuroscience and biomedical engineering.

LL Riku Arvola, Helsingin yliopisto, 4 000,00 €
Silmän sarveiskalvokudoksen paraneminen.

LL Susanna Jouhi, Helsingin yliopisto, 4 000,00 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste.

FM Ali Koskela, Itä-Suomen yliopisto, 4 000,00 €
Autofagiageenien monimuotoisuus kosteassa silmänpohjan ikärappeutumassa.

FM Janika Nättinen, Tampereen yliopisto BioMediTech, 4 000,00 €
Silmäsairauksien tutkimus ja hoito proteomiikan ja bioinformatiikan keinoin.

DI Marja Pitkänen, Aalto yliopisto, 4 000,00 €
Menetelmä verkkokalvon pigmenttiepiteelin lämpötilan määrittämiseen silmänpohjan lämmityshoidon aikana.

LL Elina Rantala, Helsingin yliopisto, 4 000,00 €
Ylävatsan kaikukuvauksen ja tietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeiden toteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa.

Proviisori Anna-Kaisa Rimpelä, Helsingin yliopisto, 4 000,00 €
Kohdennettu ja pitkävaikutteinen silmälääkehoito pigmenttisitoutumisen avulla.

LL Reeta Teppo, Helsingin yliopisto, 4000,00 €
Kliiniset parametrit päätöksenteon tukena diabeetikon makulaturvotuksen estossa, seurannassa ja hoitomallin valinnassa.

DI Teemu Turunen, Aalto yliopisto, 4 000,00 €
Selkärankaisten näköaistisolujen kalsiumriippuvat valoadaptaatiomekanismit.

FM Meri Vattulainen, Tampereen yliopisto BioMediTech, 10 000,00 €
Uuden sarveiskalvon soluterapioihin tähtäävän solulähteen määrittely:
Ihmisen erittäin monikykyisistä kantasoluista erilaistettujen limbaalisten epiteelikantasolujen ominaisuudet ja toiminnallisuus.

FM Taina Viheriälä, Tampereen yliopisto BioMediTehc, 4 000,00 €
Kantasoluperäinen verkkokalvon pigmenttiepiteelisolukko: toimiva kudos solusiirtohoitoihin.

FM Maria Vähätupa, Tampereen yliopisto, 4 000,00 €
Patologisen angiogeneesin säätely iskeemisessä retinopatiassa.

LL Petteri Ylinen, Helsingin yliopisto, 4 000,00 €
Kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden esiintyvyys, niihin altistavat tekijät ja ennakoivan hoidon optimointi.

Apurahat yhteensä 86 000,00 €