Myönnetyt apurahat 2019

Post doc apurahat

FT Irina Ignatova, 6 000 €
Sähköfysiologinen analyysi silmänpohjan ikärappeutumisen
vaikutuksesta verkkokalvon pigmentiepiteelin fagosytoosiin.

FaT Henri Leinonen, 5 000 €
Tyypin 2 dopamiinireseptoriagonistien verkkokalvo-
kalvorappeumaa estävien mekanismien selvittäminen.

FM Riku Paananen, 10 000 €
Breaking a barrier in ocular research: understanding the role
of the tear film lipid layer in health and disease.

FaT Eva Ramsay, 8 000 €
Transportteriproteiinien vaikutus lääkkeen jakautumiseen
ja farmakokinetiikkaan silmässä.

LT Joni Turunen, 8 000 €
Selvittämättömät harvinaiset perinnölliset silmäsairaudet.             

Väitöskirja-apurahat

LL Olli Ala-Fossi, 2 000 €
Sarveiskalvonsiirrot HYKS Silmäklinikalla 1995-2015 ja
toistuvien sarveiskalvonsiirtojen ennusteelliset tekijät.

LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 6 000 €
Potilaan silmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimo-
kirurgian, prospektiivinen aineisto HeCES-BEST Helsinki
Carotid EndarterectomyStudy- Brain and Eye Study.

FM Niina Bhattarai, 5 000 €
Väitöskirjatyö, Tulehdusvasteiden säätely verkkokalvon
pigmenttiepiteelisoluissa (RPE).

FK Reetta-Stiina Järvinen, 6 000 €
Uusien geenien identifiointi suonikalvoston melanoomassa ja
BAP1-geenin varianttien kliinisen merkityksen tutkimus.

LL Maarit Kulmala, 6 000 €
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin,
terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä –
Pikkukeskosen terveys aikuisiässä- 35-40 vuotis-
tutkimuksen osatutkimus.

FM Pia Laitinen, 6 000 €
Epigenetherapy using novel nuclear microRNAs.

LL Elina Rantala, 6 000 €
Levinneen suonikalvoston melanooman hoitotulokset.                     

LK Joonas Taipale, 3 000 €
Alentunut näkökyky ja vammaisuus Suomessa.                                 

FaM Annika Valtari, 6 000 €
Uusien tehokkaiden ja pitkävaikutteisten glaukoomalääkkeiden
kehittäminen.

FM Meri Vattulainen, 2 000 €
Monikykyisistä kantasolulinjoista tuotetut limbaaliset kanta-
solut lupaavana vaihtoehtoisena solulähteenä sarveiskalvo-
siirteissä sekä työkaluina sarveiskalvon uusiutumis- ja kor-
jaantumismekanismien selvittämisessä.

FM Tuomo Viitaja, 6 000 €
O-asyyli-hydroksi-rasvahappojen rooli kyynelkalvon
lipidikerroksen toiminnassa.

Matka-apurahat

Kudoskoordinattori Niina Antikainen, 1 000 €
Matka-apuraha EEBA 2020 kongressi.                                               

Kudoskoordinaattori Maarit Herttua, 1 000 €
Matka-apuraha EEBA 2020 kongressi.

YHTEENSÄ 93 000 €