Myönnetyt apurahat 2016

LL Marianne Ala-Kauhaluoma, Helsingin Yliopisto, 6 000,00 €
Potilaan silmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto.HeCES-BEST Helsinki Carotid EndarterectomyStudy- Brain and Eye STudy.

MD Rana’a Al-Jamal, Liverpoolin Yliopisto, 8 000,00 €
1- Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinentausta. Monikeskustutkimus.
2- BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinen tutkimus.

FT Kati Juuti-Uusitalo, BioMediTech/Tampereen Yliopisto,  8 000,00 €
Diabeettinen retinopatia soluviljelymaljalla.

LT Joni Turunen, Folkhälsanin tutkimuskeskus,  8 000,00 €
BAP1-syöpäalttiusoireyhtymän kartoittaminen Suomessa.

LT Virva Hannula, Oulun Yliopisto, 6 000,00 €
Kostea silmänpohjan ikärappeuma ja elämänlaatu.

PhD Tanja Ilmarinen, Tampereen Yliopisto, 8 000,00 €
Soluterapian kehittäminen silmänpohjan ikärappeuman hoitoon – solusiirteen toiminnollisuuden arviointi ex vivo.

LL Petri Järventausta, Helsingin Yliopisto, 6 000,00 €
C4 puutosten ja HLA riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa.

FaT  Tatu Lajunen, Helsingin Yliopisto, 4 000,00 €
Turvallisten valoaktivoitavien silmälääkkeiden kehittäminen.

FM Riku Paananen, Helsingin Yliopisto, 6 000,00 €
Kyynelfilmin lipidikerroksen biofysiikka.

BSc Lucia Podracka, Itä-Suomen Yliopisto, 6 000,00 €
Controlled ocular protein drug delivery.

MSc Alexandra Robciuc, Helsingin Yliopisto, 6 000,00 €
Dry Eye Syndrome – Use of osmoprotectants to regain stability at the ocular surface.

FT Tytteli Turunen, Harvard Medical School, 10 000,00 €
Verisuonten kasvutekijöiden signalointireitit ja toiminnan selektiivinen estäminen sekä retinaa suojaavien neurotrofisten tekijöiden rooli ja soluterapia silmänpohjaa rappeuttavien tautien hoitona.

Nina Antikainen ja Maarit Herttua, HUS Silmäpankki, 1 800,00 €
Matka-apuraha, EEBA 2017 kongressi.

VUONNA 2016 MYÖNNETYT APURAHAT YHTEENSÄ  83 800,00 €