Myönnetyt apurahat 2023

POST DOC APURAHAT

FT Niina Harju, Itä-Suomen yliopisto, 7 500 €
Ihmisen verkkokalvon toimintahäiriöiden ja näkökyvyn tutkiminen solutasolla.

FaT Eva Ramsay, Helsingin yliopisto, 7 500 €
Verkkokalvon pigmenttiepiteelin transporttereiden vaikutus silmän farmakokinetiikkaan ja lääkkeen saattoon.

HANKEAPURAHAT

LT Jukka Moilanen, Helsingin yliopisto, 10 000 €
Tolerability and efficienci of silica microparticle gels as drug delivery vehicles. / Piidioksiidimikrohiukkasgeelien siedettävyys ja tehokkuus lääkkeenkuljetusvälineinä.

VÄITÖSKIRJA-APURAHAT

LL Linda Andersson, Helsingin yliopisto, 4 500 €
Hoitoa vaatineen keskosen verkkokalvosairauden seuranta ja hoito.

LL Henrik Bygglin, Helsingin yliopisto, 6 750 €
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijän estäjähoidon aikana.

FM Hanna Heloterä, Itä-suomen yliopisto, 4 500 €
A Qvest For a Novel Markers and Prognostic Factors in Age Related Macular Degeneration.

DI Karoliina Hopia, Tampereen yliopisto, 6 750 €
Uudet kudosadhesiiviset biomateriaalit sarveiskalvon haavautumien hoitoon ja 3D-biotulostukseen.

DI Viivi Karema-Jokinen, Tampereen yliopisto, 6 750 €
Ionisignalointiverkkokalvon pigmenttiepiteelintoiminnan säätelyssä.

LL Erika Lehtola,  Helsingin yliopisto, 6 750 €
Koneoppimisen mahdollisuudet diabeettisen silmäsairauden seulonta- ja seurantakuvauksissa.

LL Olivia Lilja, Helsingin yliopisto, 6 750 €
CERKL-geenin aiheuttavan tappisauvadystrofian seeprakalamallin luominen.    

LL Laura Lähteenoja, Oulun yliopisto, 6 750 €
Perinnöllisen verkkokalvorappeuman epidemilogia, kliiniset piirteet ja geneettiset taustatekijät Pohjois-Suomessa

MSc Anthi-Styliani Makiou, Itäsuomen yliopisto, 6 750 €
Lääkkeiden uudelleenkäyttöstrategia verkkokalvon rappeutumissairauksien hoidossa      

LL Mari Mansikkamäki, Helsingin yliopisto, 6 750 €
Näköhermon nystyä ympäröivien suonikalvon melanoomien hoitotulokset Suomessa.

FM Sara Mikkonen, Helsingin yliopisto, 6 750 €
Koira transnationaalisena tautimallina ihmisten verkkokalvon sairauksiin.

LL Paula Niinimäki, Helsingin yliopisto, 4 500 €
Silmäluomien okasolu- ja talirauhassyöpä: Leikkauspotilaiden elämänlaatu. (QOL)

FM Jenni Partinen, Tampereen yliopisto, 6 750 €
Verkkokalvon ja pigmenttiepiteelikudoksen vuorovaikutus: keskiössä näköaistinsolujen ulkojäsenten uusiutumisprosessi ja sen säätelymekanismit.

DI Paula Puistola, Tampereen yliopisto, 4 500 €
3D-biotulostustekniikoiden kehitys: Ihmisen kantasoluista biotulostettu sarveiskalvon strooma.

LK Niklas Salonen, Tampereen yliopisto, 4 500 €
Interleukiini-2 gammareseptorin (IL-2Ry) rooli retinopatioissa.

DI Jussi Tiihonen, Helsingin yliopisto, 4 500 €
Aistitiedon käsittelyhavainnoinnin rajoilla yksittäisistä fotoneista värikokemukseen.

LL Julia Vaahtoranta, Helsingin yliopisto, 6 750 €
Kyynelkalvon haihtumista estävien lipidien merkitys yleissairauksissa ja silmän pinnan terveydessä.

MSc Eetu Valkama, Itä-Suomen yliopisto, 6 750 €
Pitkävaikutteisen lääkeformulaation kehitys uudelle lääkeaineelle retinitis pigmentosan hoitoon.

LL Laura Vanhatalo, Helsingin yliopisto, 6 750 €
Karsatavien aikuispotilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu

2023 APURAHAT YHTEENSÄ 139 750 €