Lahjoitus HYKS:lle

Silmä- ja kudospankkisäätiön ja HUS-kuntayhtymän, HYKS-sairaanhoitoalueen välisen sopimuksen allekirjoitustilaisuus. Sopimuksen mukaan SKPS lahjoittaa HYKS:lle vuoden 2007 aikana enintään 220 000 euroa sarveiskalvojen hankkimiseksi sekä enintään 30 000 euroa sarveiskalvokoordinaattorin palkkaamiseksi vuodeksi 2007. Tällä panostuksella sopimusosapuolet uskovat HYKS:n nykyisen sarveiskalvojen leikkausjonon ratkaisevasti lyhentyvän tai poistuvan.

k1916

Lahjoituksen sopimuksen allekirjoittivat 15.2.2007 Neurologian, neurokirurgian sekä silmä- ja korvatautien toimialajohtaja Pekka Karma (vas.) sekä Silmä- ja kudospankkisäätiön rahastonhoitaja Jukka-Pekka Kyläkoski (oik.).Ylärivissä vasemmalta oikealle Silmätautien klinikan vastuualuejohtaja Tero Kivelä, erikoislääkäri Tuuli Valle sekä Silmä- ja kudospankkisäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Kaj Sjöblom ja hallituksen puheenjohtaja Raimo Uuusitalo.