Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä. Vuoden 2016 apurahojen haku on päättynyt. Seuraava haku avautuu 1.9.2017. Hakemukset on lähetettävä 30.9.2017 klo 16.00 mennessä.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net