Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä.

Apurahojen haku avataan 1.10.2019 – 31.10.2019 väliseksi ajaksi.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net