Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä.

Apurahojen haku alkaa 1.10.2018. Hakemusten on oltava lähetettyinä perjantaihin 31.10.2018 klo 16.00 mennessä. Myöhastyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net