Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä. Vuoden 2017 apurahojen haku on päättynyt. Seuraava apurahojen haku on vuonna 2018.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net