Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakeminen tehdään sähköisellä apurahajärjestelmällä.

Apurahojen haku on päättynyt. Seuraava apurahojen haku on syksyllä 2019.

Linkki apurahajärjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net