Lahjoitus säätiölle

Silmä- ja kudospankkisäätiö ottaa kiitollisuudella vastaan rahalahjoituksia ja testamentteja.

Varat ohjataan lyhentämättöminä säätiön hallinnoimiin varoihin, joiden avulla tuetaan silmä- ja muiden kudosten käyttöä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin ja joista myönnetään vuosittain apurahoja silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaan tieteelliseen toimintaan.

Verottaja on nimennyt päätöksellään A8/3570/2015 Silmä- ja kudospankkisäätiön vuosiksi 2015-2019 sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle  tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Tutkimus koituu potilaan hyväksi