Hallitus

HALLITUS 2018

Hallituksen puheenjohtaja
Lääketieteen ja kirurgian tohtori Sanna Seitsonen

Hallituksen varapuheenjohtaja
Lääketieteen tohtori Arja Laitinen

Insinööri Erwin Ahonen
Koneinsinööri Kaj Grönroos
Diplomi-insinööri Hannu Hyrsylä
Lääketieteen lisensiaatti Janne Liukkonen
Pääkirjanpitäjä Heidi Rantala
Lääketieteen tohtori Ilpo Tuisku

Talleta silmäsi elämään!